RPE401 Psikolojik Testler

Bu dersin amacı, Eğitimde ve Psikolojide çeşitli amaçlarla (Rehberlik, psikolojik danışma, program değerlendirme) kullanılan testlerin geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçlarını yorumlama süreçlerinde yer alan temel kavramları, kuramları, ilkeleri, ve standartları ele alarak, alandaki uygulamalarla ilişkisini kurmak; öğrencilerin değerlendirme çalışmaları ile rehberlik ve psikolojik danışma süreçleri arasındaki bütünlüğe ilişkin bakış açısı kazanmalarına olanak sağlamaktır. Bu kapsamda hem alanda kullanılan psikolojik ölçme araçlarının tanıtılması, hem de bu araçlar seçilirken, geliştirilirken, kullanılırken, sonuçlar değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken noktaların kazandırılması planlanmaktadır.