Prof Dr Birgül Piyal

Derste Ele Alınan Konular

Hekimlik Biliminin Geçirdiği Aşamalar

Toplumsal İyilik Kavramı

Temel Sağlık Hizmetleri Bildirgesi (Alma-Ata Bildirgesi)

Birinci Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı (Ottawa Konferansı)

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Astana Bildirgesi (Ekim 2018)