Klasik ve Klasik sonrası dönemde Osmanlı'nın Toplumsal yapısı öğretilir.