32006031 Milliyetçilik, İdeoloji ve İletişim

Milliyetçiliğin tarihsel kökenleri ve bir ideoloji olarak iktidar/sınıf ilişkilerindeki rolü üzerine özellikle 1990 sonrasında zengin bir düşünsel birikim oluşmuştur. Bu ders bu alanda ortaya çıkan tartışmaları iletişim düzlemine taşıyarak sosyal/siyasal bilimlerin önemli bir tartışma alanını öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders, bugüne kadar iletişim kuramları/tarihi ve ideoloji tartışmaları eksenindeki önceki derslerin içeriğini de gözeterek bu konularda yürütülen tartışmaların spesifik bir alanda işler kılınması hedefini de gütmektedir. Ders öncelikle ulus kategorisinin ve milliyetçiliğin tarihsel kökenlerine ilişkin kuramsal tartışmaları gözden geçiren bir değerlendirmeyle başlayacak, daha sonra milliyetçiliğin devlet, siyasal alan, toplumsal hareketler ve gündelik hayattaki çeşitli görünümlerini tarihsel bir perspektifle çeşitli örnekler üzerinden inceleyecektir. Milliyetçiliğin kapitalizmin gelişim sürecinde büründüğü çeşitli görünümlerin arkasındaki yapısal/tarihsel koşulların çözümlenmesi dersin genel perspektifini oluşturmaktadır. Dersin akışı içerisinde milliyetçiliğin modern tarih içerisindeki serüveni incelenirken medyanın milliyetçiliğin üretiminde ve yeniden üretiminde oynadığı roller ortak bir tema olarak ele alınacaktır.

Eğitimci: Cenk Saraçoğlu