Psikoloji 2. sınıf öğrencilerinin ilk dönem aldıkları bu ders, öğrencilere bilimsel yöntemin temel kavramlarının, deneysel ve deneysel olmayan yaklaşımlar ile ilgili yöntemlerin tanıtılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda bilimsel yöntemin aşamaları hakkında kuramsal bilgi öğrencilere aktarılır. Haftalık ödevlerle öğrencilerden, işlenen konularla ilgili bilimsel bir makale değerlendirmeleri istenir.