SÖG003 Öğrenme Güçlükleri ve Davranış Bozuklukları

Bu derste, öğretmen adayının öğrenme  üçlüğünde gözlemlenen davranış problemlerini tanımlayabilmesi, değerlendirebilmesi ve öğrencinin bireysel gereksinimlerine ve problem davranışlarına uygun davranış müdahalesi planlayabilmesi, uygulayabilmesi ve müdahalenin sonuçlarını değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği ;Öğrenme güçlüğünde gözlemlenen davranış problemleri; duygu davranış bozukluğu ve öğrenme güçlüğü ilişkisi; davranış problemlerinde bütüncül değerlendirme; öğrenme güçlüğü olan çocuklarda davranış değiştirme yaklaşım ve teknikleri; akademik, sosyal ve psikolojik desteğin davranış problemlerine etkisi; davranış problemlerine müdahalede okul, aile ve çevre işbirliğidir.

Eğitimci: Şeyda Demir