Bu derste, öğretmen adayının öğrenme  üçlüğünde gözlemlenen davranış problemlerini tanımlayabilmesi, değerlendirebilmesi ve öğrencinin bireysel gereksinimlerine ve problem davranışlarına uygun davranış müdahalesi planlayabilmesi, uygulayabilmesi ve müdahalenin sonuçlarını değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği ;Öğrenme güçlüğünde gözlemlenen davranış problemleri; duygu davranış bozukluğu ve öğrenme güçlüğü ilişkisi; davranış problemlerinde bütüncül değerlendirme; öğrenme güçlüğü olan çocuklarda davranış değiştirme yaklaşım ve teknikleri; akademik, sosyal ve psikolojik desteğin davranış problemlerine etkisi; davranış problemlerine müdahalede okul, aile ve çevre işbirliğidir.