Alan dışındaki öğrencilere gelişim psikolojisi alanına dair temel kavramları tanıtmayı amaçlar. Bu doğrultuda doğum öncesinden ölüme kadar gelişim dönemlerinin fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal boyutlarında gerçekleşen değişimler ele alınır.