Bu ders kapsamında ekonomi disiplininin kuramsal ve kavramsal çerçevesi üzerinden eğitim alanına bakılacak ve öğrencilere “girişimcilik” konusunda genel-geçer bilgiler kazandırılmaya çalışılacaktır.