Bu ders kapsamında eğitimde işgücü planlaması konusu Türkiye’nin tarihsel gelişme dönemleri ve bu dönemlerde etkili olan ekonomik-siyasal-sosyal politikalar bağlamında ele alınacak, günümüz Türkiye’sinde eğitimde işgücü planlamasına yönelik politikalar analiz edilecek, işgücü planlaması alanında yaşanan sorunlar belirlenmeye çalışılacak ve bu sorun alanlarına ilişkin politika önerileri geliştirmek hedeflenecektir.