Bu ders kapsamında eğitim sisteminde eğitim çalışanlarının (öğretmenler, maarif müfettişleri, okul ve kurum yöneticileri) istihdamı konusu, kamuda personel istihdamı alanında gerçekleşen güncel değişiklikler çerçevesinde ele alınacak; eğitim sisteminin istihdam yapısı ve özellikleri ile eğitim alanında yaşanan istihdam sorunları çözümlenecek ve yaşanan sorunların çözümüne dönük öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır.