RPE323 Eğitim Psikolojisinde Güncel Konular

Eğitim Psikolojisinde Güncel Konular dersi alan dersleri içerisinde değinilen ancak kapsamlı olarak ele alınamayan göç, istismar, kültürel çeşitlilik, toplumsal cinsiyet, okul iklimi, okula bağlanma gibi güncel konuları derinlemesine ele almaktadır.