Bu derste spor etkinliklerinin tanımı, vizyonu, temel yaklaşımları, programın yapısı, ilkeleri, genel amaçlar, temel beceriler, öğrenme alanları, kazanımlar,  temel hareket eğitimi, Spor eğitimi, Spor bilgisi, tutumlar, ölçme ve değerlendirme çerçevesinde uygulanması ve tartışılması amaçlanmıştır. Dersin içeriğini, spor etkinlikleri programının yapısı, temel beceriler ve kazanımları çerçevesinde planlı etkinlik ve egzersiz uygulamalarını kapsar.