Bu derste disiplinler arası yaklaşımla beden eğitimi spor etkinlikleri dersinde oyun, hareket, sağlık, ahlak, yaşam, olimpiyatlar ve olimpiyat kültürü alt başlığında etkinliklerin planlanması ve uygulanması amaçlanmıştır.Bu derste disiplinler arası yaklaşımla beden eğitimi spor etkinlikleri dersinde oyun, hareket, sağlık, ahlak, yaşam, olimpiyatlar ve olimpiyat kültürünü kapsamaktadır.

Hareket Ve Spor, Hareketin İnsan Yaşamındaki Yeri, Hareket Çeşitleri, Spor ve Sağlık, Sağlığı Koruma, Spor ve Beslenme, Spor ve Ahlak, Spor Kuralları, Sportmenlik, Ülkemiz ve Spor 1- Türk Tarihinde Spor - Orta Asya Türkleri - Anadolu Türkleri - Günümüz Türk Sporu, vb.. konuları kapsamaktadır.