Konu alanında öğretim yöntemleri, öğretim ve konu alanına, genel öğretim metotlarının uygulanması, bir görüş kritik noktası ile konu alanında kitapların incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Genel öğretim metotlarının uygulanması, konu alanında kitapların incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi.