Bu derste, konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme ve öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, model uygulamaları, konu alanındaki ders kitapları ve yapılmış araştırmaların incelenmesi ve özel öğretim yöntemlerinin hazırlanacak örnek ders planlarıyla uygulanması amaçlanmaktadır.

Dersin içeriğini, beden eğitimi ve sporda öğretim modelleri çatısı altında yöntemlerin etkili uygulaması, örnek ders planları uygulaması, öğretme süreçleri, model uygulamaları, meslekle ilgili araştırma ve uygulamaları kapsar.