Fen ve mühendislik öğrencilerine mesleklerinde karşılaşacakları nümerik problemleri çözmede modern bilgisayarların kapasiteleri hakkında bilgilendirme ve hata analizinin önemini vurgulama konuları anlatılacaktır