20. Yy çağdaş sanatı kavrama yetilerini geliştirmek, çağdaş sanat tarihine hakim olmalarını ve çağdaş sanatın gelişimini, dinamiklerini, belli başlı niteliklerini bir bütünlük içinde düşünebilmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Ders kapsamında çağdaş sanat akımlarının gelenekselleşmiş kurallara ve kalıplara bir başkaldırı olarak hangi ünlü ressamlar tarafından hangi etkilerle ortaya çıktığı, zamanla nasıl geliştiği ve hayatın sanatı nasıl etkilediği hakkında bilgi verilir.