Ders alanında uzman ya da öğretmen olarak çalışacak öğrenciler;
• Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları,
• İnsan davranışlarına ilişkin ölçülen özellikler,
• Alanlarında kullanılan ölçme araçları,
• Alanlarında ölçülen temel beceriler ve değerlendirme,
• Ölçme araçlarından elde edilen puanlara ait istatistiksel işlemler
hakkında bilgiler ve beceriler kazanacaklardır.