Topic outline

 • 1. Hafta

  Tanışma, ders içeriğinin, derse ilişkin beklentilerin paylaşılması ve sorumluluklarının açıklanması

  • 2. Hafta

   o    Gelişimle ilgili kavramlar ve motor gelişim ile bağları (büyüme, gelişim, olgunlaşma, öğrenme, hazır bulunuşluk)

   o    Motor gelişimin tanımı, motor gelişimle ilgili temel kavramlar (form, performans, hareket vb.)

   o    Motor gelişim alanları

   o    Motor gelişimi etkileyen faktörler

  • 3. Hafta

   Yaşam boyu hareket gelişim kuramı (Kum Saati Modeli)
   0-6 yaş arası büyüme ve motor gelişim özellikleri

  • 4. Hafta

   Gelişim testlerinin motor gelişim maddelerinin incelenmesi (DENVER, GEÇDA, EGE) ve Sherborne Hareket Gelişim Programı

  • 5. Hafta

   Okul öncesi eğitim programındaki motor gelişim alanı kazanımlarının ve göstergelerinin incelenmesi,

   okul öncesi dönem beden eğitimi programı;

   Ø  Harekete sürükleyici etkinlikler

   Ø  İşlevsel etkinlikler

   Ø  Grup etkinlikleri

   Ø  Bütün sınıf etkinlikleri (Güven 1988),

   önceki yıllarda gerçekleştirilmiş programların örnekleri ve uygulama görüntülerinin incelenmesi ve etkinlik sunumları için gruplar oluşturma.

  • 6. Hafta

   Önceki yıllarda gerçekleştirilmiş programların örnekleri ve uygulama görüntülerinin incelenmesi, belirlenmiş kazanım ve göstergeleri gerçekleştirmek için grupça hazırlanmış olan plan/etkinlik sunumları.

   • 7. Hafta

    Beden eğitimi ve oyun öğretiminde kullanılan yöntemler

   • 8. Hafta

    Vize Haftası

    • 9. Hafta

     Öğrenciler tarafından geliştirilen beden eğitimi planlarının anaokullarında uygulanması, öğretim elemanınca gözlenerek sözlü geribildirim verilmesi

     • 10. Hafta

      Öğrenciler tarafından geliştirilen beden eğitimi planlarının anaokullarında uygulanması, öğretim elemanınca gözlenerek sözlü geribildirim verilmesi

      • 11. Hafta

       Öğrenciler tarafından geliştirilen beden eğitimi planlarının anaokullarında uygulanması, öğretim elemanınca gözlenerek sözlü geribildirim verilmesi

       • 12. Hafta

        Öğrenciler tarafından geliştirilen beden eğitimi planlarının anaokullarında uygulanması, öğretim elemanınca gözlenerek sözlü geribildirim verilmesi

        • 13. Hafta

         Öğrenciler tarafından geliştirilen beden eğitimi planlarının anaokullarında uygulanması, öğretim elemanınca gözlenerek sözlü geribildirim verilmesi

         • 14. Hafta

          Öğrenciler tarafından geliştirilen beden eğitimi planlarının anaokullarında uygulanması, öğretim elemanınca gözlenerek sözlü geribildirim verilmesi