İnsan vücuduna ait antropometrik özelliklerin metrik olarak belirlenmesi.