Fiziksel etkinlik, sağlık ve wellness (iyi olma hali) tanımları ve ilişkileri, Fiziksel uygunluk kavramının tanımı, fiziksel uygunluk önemi, fiziksel etkinliğin yararları, fiziksel uygunluğun sağlık (kardiyovasküler dayanıklılık, kassal kuvvet, kassal dayanıklılık, esneklik, vücut kompozisyonu)ve performans boyutu (sürat, koordinasyon, denge, güç, çabukluk, reaksiyon zamanı), fiziksel uygunluğu geliştirmek için yapılacak fiziksel etkinlik miktarları.