ALM 312 Dilbilim II

Derste anlambilim ele alınıp incelenmektedir. Bu bağlamda anlambilimle ilgili önemli kavramlar, kurallar ve kuramlar, anlambilimin çalışma alanları, geleneksel ve modern anlambilim gibi konulara değinilmektedir.

Dönem başında her öğrenciye bu alanda bir konu sunum olarak verilmekte ve dönem sonunda her öğrenci almış olduğu konuda sunum yapmaktadır.

Yöntem: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum

Ders Almanca verilmektedir. Konular anlatıldıktan sonra, hep birlikte soru ve cevap şeklinde tartışılmaktadır. Derste bir ara ve final sınavı ile bir sunum yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak tarafımdan hazırlanan slaytlar kullanılmaktadır. Slaytlar çeşitli bilimsel kitaplardan ve internetten edindiğim materyaller harmanlanarak oluşturulmuştur.
Eğitimci: Dursun Zengin