Ders kapsamında doğal kaynak yönetimleri öncelikli olmak üzere tanımlı bir sorunun çözümüne yönelik olarak önerilecek projelerde uygun mantıksal çerçevenin hazırlanabilmesi için gerekli alt süreçlerin tanımlanması, değerlendirilmesi, veri yönetimi ve analitik düşünme odaklı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.