Kararlılık analizi, Leslie Yaş-Ayrışmış Model, epidemik model, Nüfus modelleri,  Av-avcı modelleri, Aşılamalı-hastalık modeli,  Diferensiyel denklemler, Kararlılık analizi, Faz- düzlem denklemi, Yörüngeler Tek tür ekolojik modeli, Av-Avcı Modeli, Rekabet Modeli, Çam diken-kurdu modeli, kemostat model, Epidemik Modeller.