Tarih öncesi çağlardaki ilk takılar, eski Mısır mücevherleri, Mezopotamya ve Hititlerde takı sanatı. Grek (Antik Yunan) takı sanatı, Roma ve Bizans da takı sanatı, Türklerde-Göktürklerde takı sanatı. Uygurlarda-Hunlarda takı sanatı. Selçuklu ve Anadolu takıları, Osmanlı takı sanatı.