SOS 114 SOSYAL KURUMLAR

Dersin İçeriği

Bu derste sosyoloji disiplinin ele aldığı konulardan toplumsal kurumlarla ilgili olanlara odaklanılacak (aile, iş, ırk, sağlık, cinsellik, yaşlılık din, eğitim, medya vb.) kurumlar hakkında kısa ve yoğun bilgiler verilecek ve temel kavramlar tartışılacaktır. Derste Giddens ve Sutton’un Sosyoloji adlı kitabı ana ders metni olarak kullanılacaktır. 

Eğitimci: Kurtuluş Cengiz