BKT106 Malzeme Bilgisi

Öğrencinin konuyla ilgili bilgi düzeyinin öğrenilmesi ve ders Müfredatı hakkında bilgi verilmesi

Eğitimci: Gülten Gönen