BKT210 - Endüstriyel Tasarım

Tasarım disiplininin tarihsel süreçte oluşumunu, tasarım ve zevk, estetik, rüküş, endüstriyel tasarımın oluşumu ve bu oluşumun dünyada ve Türkiye’de ki gelişimi. Türkiye’de ki tasarım dinamiklerinin ve tasarımla alakalı birimler hakkında bilgi.

Eğitimci: Gülten Gönen