COM 302 THEORIES OF COMMUNICATION

Bu ders, iletişim ve medya çalışmaları alanında Marksist toplumsal kuramdan beslenen eleştirel iletişim çalışmalarını, alanın sorunsalları ve önemli kuramcıları ışığında sergilemektedir. Bu sergileme çerçevesinde önce Marksist eleştirel toplumsal kuram sunulmakta, ardından 20.yy'ın Marksist toplumsal kuramındaki temel meseleler ve isimler anlatılmaktadır. Bu teorik zeminin kurulmasını iletişim ve medya çalışmaları alanındaki eleştirel çerçevenin kurulması izlemektedir. Frankfurt Okulu, Kültürel Çalışmalar, Ekonomi Politik Yaklaşım ve Postmodern Medya Eleştirisi, eleştirel iletişim ve medya kuramları çerçevesindeki temel başlıklar olarak karşılaştırmalı biçimde incelenmektedir. Medya toplum, medya- insan ilişkisine dair sorunlar, geleneksel ve yeni medyaya yönelik radikal eleştirel kuramlar boyunca gözden geçirilmektedir. 

Eğitimci: Çiler Dursun