RPZ 106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Dersin Amacı: Bu dersin genel amacı öğrencilerin Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetlerinin tarihsel gelişimi, ilkeleri, PDR modelleri ve yaklaşımları, ana müdahaleleri ve okul psikolojik danışmanının rol ve görevleri hakkında bilgi ve temel düzeyde beceri kazanmalarını sağlamaktır.