HLK 120 Toplumsal ve Kültürel Kuramlar

Ders öğrencilerin bu kuramları ve onları geliştiren kuramcıları kronolojik bir dizilim içinde tanımasını, tartışmasını ve eleştirel perspektiften özümsemesini sağlamayı amaçlamaktadır.