SAR 001 Aile içi İlişkiler ve İletişim

Aile yapısı ve etkileşim örüntüleri kuramsal olarak değerlendirilir ve  kültürel çerçevede ailedeki iletişim örüntüleri  incelenir. Ailede etkili iletişim becerileri; partnerle iletişim, ebeveynler arası ve çocuklu ailede aile üyeleri arasındaki iletişim olmak üzere iletişim dili,çocuğu dinleme, çocukla konuşma, sorumluluk ve iletişim bağlamında ele alınır ve son olarak  ailede stresli durumların (boşanma, evlat edinme, cinsel kimlik )  ile bireylerinin iletişimi üzerine etkileri gözden geçirilerek, aile içi iletişimin çok yönlü olarak değerlendirilmesi amaçlanır.