Derste daha çok bilimsel, teknik, idari yazışma metinlerinde kullanılan adlaşma/eyleme dönüşme konusu geniş olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede präpositionaler Ausdruck’ların (edatlı ifadelerin) Nebensätze’ye (yan cümlelere) ve Nebensätze (yan cümlelerin) präpositionaler Ausdruck’a (edatlı ifadelere) dönüşümü geniş olarak çok sayıda örnek alıştırma ve öğrencilerin aktif katılımı ile incelenmektedir. Yapılan cümleler şimdiye kadar öğrenilen tüm gramer bilgisinin uygulanmasını gerektirdiğinden öğrencilere bu bilgilerini hatırlama olanağı sağlamaktadır.

Fiillerin isimleşmesi yolu oluşmuş bir tür kalıp yapı olan Funktionsverbgefüge (işlevsel fiil yapısı) konusu da işlenmektedir. Bu çerçevede bu yapıların türleri ve oluşum türler incelenerek normal fiilli yapıların işlevsel fiil yapısına, işlevsel fiil yapısının ise normal fiili yapılara dönüşümü konusu örnek cümlelerle ele alınmaktadır.