Bu derste Psikiyatri tanımı yapılacak, etiketleme kavramı ele alınacak, tıp tarihi açısından Psikiyatrinin gelişimi, durumu, etyolojik modelleri tartışılacaktır. Sınıflandırma sistemleri tanıtılacak, son tanı ölçütlerine psikiyatrik bozukluklara giriş anlatılacaktır. Tedavi seçeneklerinden bahsedilecektir.