Bu derste antipsikotik ilaçların endikasyonları, sınıflandırılmaları, etki mekanizmaları, yan etkileri ve temel kullanım prensipleri tartışılacaktır. Elektrokonvulsif terapi ile ilgili temel bilgilendirme yapılacaktır.