Bu derste duygudurum düzenleyicilerin etki mekanizmaları, endikasyonları, yan etkileri, ilaç etkileşimleri ve kullanım prensipleri anlatılacaktır. Anksiyolitiklerin genel olarak tanıtımı yapılacaktır.