Felsefe ve felsefenin bir alt disiplini olan etikle insan hakları arasındaki ilişki konu edilmektedir. İnsan hakları kavramının doğru anlaşılması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi, kavramın felsefeyle temellendirilmesini gerekli kılmaktadır. Etik, kişi olarak insanın insan hakları bilgisinden hareketle eylemler sayesinde insan haklarının korunmasının başlangıç yeridir. İnsan haklarının nasıl korunacağı eğitimin amaçlarından biridir.