FTT 201 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri 2

Bu ders kapsamında öğrenciler fizik tedavide kullandıkları belirli ajanların özelliklerini, bu ajanları hastalara ne şekilde uygulayacaklarını ve etkilerinin ne olacağı gibi temel yeterliliklere sahip olurlar.