TLT204 KLİNİK LABORATUVAR UYGULAMALARI II

Tıbbi Laaboratuvar Programı Öğrenclerinin üniversitem,iz bünyesinde yer alan farklı bilim dalları ve servislere tanı, öntanı ve tarama konularında veri sağlayan Klinik laboratuvarda gözlem ve uygulamayla öğrenecekleri bilgilerin teorik kısımları bu ders kapsamında irdelenecektir.

Bu kapsamda öğrencilerimiz

1. terminolojiyi doğru kullanma (hatırlama ve öğrenme süreci devamı niteliğinde)

2. Uygulamalarda karşılaşacakları önemli  durumlara hazırlıklı olma,

3. pratik bilgilerin teorikle nasıl bütünleştirilmesi gerektiği,

4. Klinik laboratuvarların çeşitlilikleri ve görev tanımlarıyla gerçekleştirecekleri teknik çalışmalar,

5. çalışma şartlarında diyalog, kriz yönetimi, atık bertarafı, kişisel korunma yöntemleri

konularında donanımları artacaktır.

Bu ders kapsamında Bbyokimya, hematoloji , histopatoloji ve mirobiyoloji gibi tıbbi bilim dallarıyla ilgili teorik bilgileri, üniversitenin farklı hastanelerindeki laboratuvarlarında uygulamalara katılım sağlanacaktır (rotasyon).

Laboratuvarlar bilgisi:

bni Sina Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuvarı, İbni Sina Hastanesi Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarı, Cebeci Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuvarı, Cebeci Hastanesi Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarı, İbni Sina Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İbni Sina Hastanesi İmmünoloji Laboratuvarı, İbni Sina Hastanesi Endokrinoloji Laboratuvarı, İbni Sina Hastanesi Hematoloji Laboratuvarı, Cebeci Hastanesi Nükleer Tıp Laboratuvarı

Ders öğrenim kazanımları:

1) Klinik laboratuvarların genel işleyişini öğrenir
2) standard işlev protokollerini öğrenir ve uygular
3) klinik laboratuvarların farklılıklarını öğrenir
4) numune türleri ve ve saklama koşullarını öğrenir
5) analiz sonuçlarının raporlanmasını öğrenir
6) ekip içerisinde çalışmayı ve grup paydaşlarıyla planlama yapmayı öğrenir
7) disiplinlerarası ortamda çalışmayı öğrenir