Çocukluk ve ergenlik döneminde sık görülen bir tablo olan davranım bozukluğu erkeklerde daha çok görülmektedir. Yaşa uygun toplumsal kurallara ısrarlı biçimde karşı gelme ve başkalarının temel haklarını ihlal etmeyle giden ağır bir tablodur.