Yeme Bozuklukları genç kadınlarda daha sık görülen bir tablo olmakla birlikte her iki cinsiyette de görülür. Bu derste anoreksiya nervosa ve blumiya nervosa üzerinde durulacaktır.