Ruhsal aygıt alt benlik, benlik ve üstbenlikten oluşur. Savunma mekanizmaları benliğin işlevlerindendir. pek ok savunma mekanizması bulunmaktadır. Bu derste ruhsal aygıt ve savunma mekanizmalarının gelişimi hakkında bir giriş yapılacaktır.