Fizik Antropolojide alan araştırmalarında uygulanan yöntemler ve karşılaşılan sorunların tanımlanması.