ANT140 GENETİK

Genetikte temel kavramlar

Hücre döngüsü ve Bölünme Çeşitleri

Mendel genetiği ve Mendel Genetiğinden Sapmalar

Gen Kavramı- Genin ifade süreci ve süreçteki aksaklıkların organizmaya bedelleri

Eğitimci: yeşim Doğan