Ermeni edebiyatı hakkında genel bilgi verilmesi ve eserlerin incelenmesi.