Benzetişim yazılımları ve bu yazılımların kavramlarına giriş, Katı ve Yoğun madde sistemlerinin bilgisayar ortamında oluşturulması, Elektronik yapı çözümleme yöntemleri, katıların mekanik ve optiksel özelliklerinin benzetişim ile incelenmesi, nanoteknolojik malzemeler.