800800715751 Katıların Elektronik Yapısının Benzetişimi

Benzetişim yazılımları ve bu yazılımların kavramlarına giriş, Katı ve Yoğun madde sistemlerinin bilgisayar ortamında oluşturulması, Elektronik yapı çözümleme yöntemleri, katıların mekanik ve optiksel özelliklerinin benzetişim ile incelenmesi, nanoteknolojik malzemeler.