Bu ders kapsamında hastane  öncesi alanda kullanılan acil tanı ve tedavi algoritmaları işlenmektedir.