Geri beslemeli kontrol sistemleri dersinin içeriği ile aynıdır, modelleme, kararlılık, kök yer eğrileri ve kontrolcü tasarımı

Geri beslemeli kontrol sistemleri dersindeki konulara ait uygulamalar yapılması ve bilgisayar destekli tasarım