EEE 0360 Control Laboratory


Geri beslemeli kontrol sistemleri dersinin içeriği ile aynıdır, modelleme, kararlılık, kök yer eğrileri ve kontrolcü tasarımı

Geri beslemeli kontrol sistemleri dersindeki konulara ait uygulamalar yapılması ve bilgisayar destekli tasarım