Tarla ve serada yürütülen araştırma maçlı denemelerde uyulması gerekli kuralları öğreterek araştırmalardan güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlamak ve sorunların çözümüne yönelik deneme planlaması yaptırmak suretiyle pratiğe katkıda bulunmalarını sağlamaktır.