Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I

Bu notlar, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde lisans düzeyinde okutulmakta olan MAT355 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I dersinde işlenen konularla ilgili problem çözümlerinden oluşmaktadır. Bu notlarla ögrencilerin kompleks sayılar ve kompleks fonksiyonları daha iyi kavrayabilmeleri ve temel kavram, teorem ve tanımların uygulamalarını ra­hatlıkla yapabilmeleri amaçlanmıştır. Bunun için herbir konunun başında kısa hatırlatmalar yapılmış ve konu ile ilgili çok miktarda çözümlü problemler ve alıştırmalara yer verilmiştir. Notlar 14 haftalık ders dönemine göre sınıflandırılmıştır. Genel olarak konu başlıkları Kompleks Sayılar, Kompleks Sayıların Cebirsel ve Geometrik Özellikleri, Analitik ve Harmonik Fonksiyonlar, Kom­pleks Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik, Türev, Elementer Fonksiyonlar ve Kompleks Integrasyon şeklindedir.
Eğitimci: Canay Aykol